ประธานรายวิชา
 
 ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน คณะเศรษฐศาสตร์
 
ทีมที่ปรึกษา
image
รังสรรค์ พรหมประสิทธิ์ 
CEO QueQ ประเทศไทย จำกัด
image
Keita Ono
CEO The key One จำกัด
image
ตรีชิต เมธารัตนโชติ  
CEO Vegetdeli - ผักออร์แกนิก เดลิเวอรี่
image
อานัส วัธนวาธิน  
ผู้เชี่ยวชาญ Storytelling and Public Speaking
image
อภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง  
CBDO & Co - Founder Airportels
image
เด่นพิพัฒน์ ใจตรง  
CDO & Co - Founder Airportels
image
อภิรักษ์ ปนาทกูล
UX Coach ที่ ODDS และ Co-Founder ที่ UX Academy
image
ปาริชาต บุตรวงค์
อาจารย์ประจำคณะ บริหารธุรกิจ และ การบัญชี
image
 ชื่นชีวัน วงษ์เสรี
Co - Founder and Founding COO บริษัท Globish
image
ทรงพล บัวสถิตย์
CEO & ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ BOTIO.IO
image
ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม
Food Innopolis Acceleration Platform Manager
image
ปรเมศวร์ จรัสเมธากุล
อาจารย์ประจำคณะ บริหารธุรกิจ และ การบัญชี
ทีมพี่เลี้ยง
image
พี่ปุ๊ก นพคุณ ฟองทอง
ความเชี่ยวชาญ Marketing & Business Plan
image
พี่ทราย กิตติมา สนิทชน
ความเชี่ยวชาญ Software Development
image
พี่เดียร์ ปณิตา ชาญดำรงธรรม
ความเชี่ยวชาญ Marketing & Business Plan

Powered by MakeWebEasy.com