ประธานรายวิชา
 
 ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน คณะเศรษฐศาสตร์
 
ทีมที่ปรึกษา
รังสรรค์ พรหมประสิทธิ์ 
CEO QueQ ประเทศไทย จำกัด
Keita Ono
CEO The key One จำกัด
ตรีชิต เมธารัตนโชติ  
CEO Vegetdeli - ผักออร์แกนิก เดลิเวอรี่
อานัส วัธนวาธิน  
ผู้เชี่ยวชาญ Storytelling and Public Speaking
อภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง  
CBDO & Co - Founder Airportels
เด่นพิพัฒน์ ใจตรง  
CDO & Co - Founder Airportels
อภิรักษ์ ปนาทกูล
UX Coach ที่ ODDS และ Co-Founder ที่ UX Academy
ปาริชาต บุตรวงค์
อาจารย์ประจำคณะ บริหารธุรกิจ และ การบัญชี
 ชื่นชีวัน วงษ์เสรี
Co - Founder and Founding COO บริษัท Globish
ทรงพล บัวสถิตย์
CEO & ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ BOTIO.IO
ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม
Food Innopolis Acceleration Platform Manager
ปรเมศวร์ จรัสเมธากุล
อาจารย์ประจำคณะ บริหารธุรกิจ และ การบัญชี
ทีมพี่เลี้ยง
พี่ปุ๊ก นพคุณ ฟองทอง
ความเชี่ยวชาญ Marketing & Business Plan
พี่ทราย กิตติมา สนิทชน
ความเชี่ยวชาญ Software Development
พี่เดียร์ ปณิตา ชาญดำรงธรรม
ความเชี่ยวชาญ Marketing & Business Plan
พี่ขวัญ ภาวิณี เกรียมไธสง ความเชี่ยวชาญ IT & GIS
พี่นัตตี้ ชินโชติ เพ็ญศิริ ความเชี่ยวชาญ Design
Powered by MakeWebEasy.com