ข่าวสาร

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการรายใหม่ ที่เป็นนิติบุคคล จดทะเบียนระหว่าง เดือน พฤษภาคม 2558 - เมษายน 2563 เข้าร่วมโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneurs) ปี 2563

Innovation Hub KKU เปิดรับบุคคลทั่วไป ร่วมเขียน Content กับเรา ภายใต้ Theme "คนรุ่นใหม่" ในหัวข้อ Startup / Life Style & Influencer / Creative / Deep Technology

วิชาเลือกเสรีใหม่ล่าสุด!! Innovative Entrepreneurs “ผู้ประกอบการนวัตกรรม” (GE 363 879)

เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน พร้อมรับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท

โครงการ Innovation Hub KKU ร่วมกับสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม Startup StartNow #3 กิจกรรม Pitching เสนอไอเดียธุรกิจ Startup จาก 101 ทีม เหลือ 18 ทีมสุดท้าย

วันนี้ (17 มกราคม 2562) เวลา 10.30 น. ณ UniKhon Space ชั้น 2 อาคารแก่นมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดชมรม Startup Club KKU อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ จัดงาน Grand Opening Innovation Club by GSB เปิดตัว Innovation Club by GSB โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงความเชื่อมโยง Ecosystem Innvation KKU นางรุ่งทิพย์ สารวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ และ นายพินิจ แดนมณี ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีเปิดตัว Innovation Club by GSB อย่างเป็นทางการ ณ Maker Space ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทาง Innovation Hub KKU ได้จัดกิจกรรม Workshop "เทคนิคถ่าย VDO ผ่าน Smartphone อย่างง่าย" ตั้งแต่เวลา 13.00 - 18.00 ที่ศูนย์อาหารและบริการที่ 1 (Complex) โดยได้รับเกียรติ จาก คุณ เสกสรรค์ ปั้น Youtube ซึ่งเป็น Youtuber ที่มีจำนวนยอดกด Subscribe บน Youtube มากกว่า 200,000 คน

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรม "Grand Opening Innovation Hubs-Creative Economy (เครือข่ายอีสานตอนบน)เวลา 12.00-15.00 ณ Innovation Hub ศูนย์อาหารและบริการที่ 1 (Complex) ชั้น 3 ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการสินค้าสุด Creative จากชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน ,Fashion Show ผ้าไหมท้องถิ่น จากนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผ้าย้อมคราม จาก จ.สกลนคร ,อาหารอีสานแบบ Cocktail และบู๊ทเกมเพื่อแลกของรางวัลจากทาง Innovation Hub และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย..

เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ทาง Innovation Hub KKU ได้จัดกิจกรรม Train to be the Trainer “Startup Business facilitator” ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท ขอนแก่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านธุรกิจ Startup และการเป็นพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ (Facilitator) ในรายวิชา 000176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ Creative Entrepreneur โดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทาง Innovation Hub KKU ได้มีการจัดกิจกรรม Startup Talk To Idea เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจ Startup...

Powered by MakeWebEasy.com