"CREATIVE HUB" ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์

Last updated: 2019-10-09  | 

"CREATIVE HUB" ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์

         ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ในสถานที่จริง หรือเป็นพื้นที่เสมือนในโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นที่รวมตัวของคนทำงานสร้างสรรค์ เป็นจุดรวมคนที่มีความคิดความสนใจในจุดเดียวกันมารวมกัน ให้พื้นที่และการสนับสนุนในการสร้างเครือข่าย การพัฒนาธุรกิจ และการทำงานร่วมกับชุมชน ในภาคส่วนงานสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี คุณอาจจะกล่าวอย่างเท่ๆว่า “Creative Hub ไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คน” ถ้าหากคุณเคยดูภาพยนตร์เรื่อง ธอร์ กำเนิดเทพเจ้าสายฟ้า คุณย่อมคุ้นเคยกับประโยคนี้ที่ธอร์ได้กล่าวเอาไว้ว่า แอสการ์ด ไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คน แน่นอนครับว่าประโยคที่ว่า  “Creative Hub ไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คน” สิ่งที่ทำให้สถานที่เป็น Creative Hub ได้นั้น ก็คือผู้คนที่มีความสนใจ มีแนวคิดที่จะแชร์ร่วมกันเพื่อหาแนวคิด ธุรกิจ การทำงาน งานสร้างสรรค์ เพื่อค้นหาหนทางที่ตอบโจทย์กับเรื่องที่กลุ่มคนนั้นๆต้องการค้นหากันอยู่ เช่น ค้นหานวัตกรรม แนวคิดธุรกิจ การจัดการปรับปรุงองค์กร หรือกระทั่งคิดธุรกิจแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นต้น

          Creative Hub มันคือที่ไหนก็ได้ ที่พวกคุณนัดกันเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นในการค้นหานวัตกรรม แนวคิดธุรกิจ การจัดการปรับปรุงองค์กร หรือกระทั่งคิดธุรกิจแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน แม้แต่โต๊ะตัวเล็กๆก็สามารถเป็น Creative Hub ได้ แต่สิ่งที่ผมจะกล่าวต่อจากนี้คือ Creative Hub หรือศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ที่จะอำนวยความสะดวก มีความพร้อมและเหมาะสมกับกลุ่มคนข้างต้น หากคุณนึกภาพไม่ออก คุณเคยได้ยินคำว่า Innovation Hub ,Co-working space, Maker space, TCDC หรือ Platform Online เช่น Facebook ,Google Business ,IG ,Line เป็นต้น ในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองและต่อยอดให้กับผู้คนได้สามารถทำอะไรตามความคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายขึ้น ทำให้มีแนวโน้มการเกิดนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ๆเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้า ด้วยการเชื่อมโยงและผลักดันในด้านของเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ Creative Economy นั่นเอง

ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์มีจุดมุ่งหมายหลายประการ           

          - สนับสนุน การพัฒนาแนวคิด โครงการ หน่วยงาน และธุรกิจ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ที่ให้การบริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งในระยะยาว และระยะสั้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดงาน การอบรมพัฒนาทักษะ การเสริม สร้างศักยภาพ และการสร้างโอกาสในระดับสากล

          - เอื้อให้เกิดความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในกลุ่มชุมชนของศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์

          - เชื่อมสัมพันธ์กับศูนย์วิจัยและพัฒนา สถาบัน ภาคส่วนสร้างสรรค์และภาคส่วนอื่นๆ

          - สื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชมในวงกว้าง พัฒนากลยุทธ์ทางการ สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ .

          - สร้างตัวอย่างที่ดีและส่งเสริมผู้มีความสามารถหน้าใหม่ โดยการศึกษา ขอบเขตการทำงานในปัจจุบันและพร้อมเสี่ยงกับนวัตกรรมใหม่

หากกล่าวถึงรูปแบบของศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถแยกได้ถึง 6 ประเภท  

          ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์มีหลากหลายขนาดและรูปแบบ และอาจมีคำเรียกหลายแบบ เช่น กลุ่ม สหกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ศูนย์ บ่มเพาะธุรกิจ (business incubator) อาจตั้งอยู่กับที่ เคลื่อนที่ หรืออยู่ในโลกออนไลน์ก็ได้ ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ส่วนใหญ่มี รูปแบบดังต่อไปนี้

             1. สตูดิโอ (STUDIO) กลุ่มคนหรือธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้พื้นที่ทำงาน ร่วมกัน (co-working space)

          2. ศูนย์ (CENTER) อาคารขนาดใหญ่ซึ่งอาจมีธุรกิจอื่น ๆ อยู่ร่วมด้วย เช่น ร้านกาแฟ บาร์ โรงหนัง พื้นที่นักประดิษฐ์ (makerspace) ร้านค้า พื้นที่นิทรรศการ

          3. เครือข่าย (NETWORK) กลุ่มคนหรือธุรกิจที่กระจายตัวกัน มักจะเชื่อม โยงกับภาคส่วนหรือสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง

          4. กลุ่ม (CLUSTER) กลุ่มคนหรือธุรกิจสร้างสรรค์ที่ตั้งอยู่ใน พื้นที่ทางภูมิศาสตร์หนึ่ง ๆ ร่วมกัน

          5. พื้นที่ออนไลน์ (ONLINE PLATFORM ) ใช้การเชื่อมต่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคม ออนไลน์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมสำหรับผู้ชมที่ กระจายตัวกัน

          6. แบบทางเลือก (ALTERNATIVE) เน้นไปที่การทดลองทำงานกับชุมชน ภาคส่วน และรูปแบบการเงิน (financial model) ใหม่ๆ

          ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และใช้พื้นที่จริงหรือพื้นที่ เสมือนของตนในการสร้างเครือข่ายและพัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนบุคคล องค์กร ผู้ประกอบธุรกิจ และ โครงการต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยช่วยให้เกิดความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย และการพัฒนาทักษะ เชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนา สถาบันต่าง ๆ ภาคสร้างสรรค์และภาคส่วนอื่น ๆ สื่อสารและมีส่วนร่วมกับสาธารณชนในวงกว้าง และมุ่งสร้างโอกาสด้านดิจิทัลในระดับโลก สร้างตัวอย่างที่ดีและสนับสนุนผู้มีความสามารถหน้าใหม่ ขยายขอบเขตการทำงานโดยการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ

“ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่ตัวอาคาร หรือสถานที่ใดที่หนึ่ง

แต่สถานที่นั้นๆจะเป็นศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ได้ก็คือกลุ่มของผู้คนนั่นเอง”

 

Author : สถาพร  วงศ์ขามธาตุ

Proofreader : ณัฐพงษ์  เพิ่มพร

Powered by MakeWebEasy.com