ไอเดียธุุรกิจสุดว๊าว.... กับกิจกรรม Startup StartNow #3

Last updated: 2019-10-09  | 

ไอเดียธุุรกิจสุดว๊าว.... กับกิจกรรม Startup StartNow #3

          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางโครงการ Innovation Hub KKU ร่วมกับสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม Startup StartNow #3 กิจกรรม Pitching เสนอไอเดียธุรกิจ Startup จาก 101 ทีม เหลือ 18 ทีมสุดท้าย ในรายวิชา 000176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneur) ณ ห้อง EN18410 ตึก 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะ พัฒนาศักยภาพทางด้านการนำเสนอผลงาน และนำผลงานของนักศึกษาที่มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ไปต่อยอดสู่การสร้างสินค้าต้นแบบ (Prototype) หรือสนับสนุนผลงานของนักศึกษาไปต่อยอดในเวทีอื่นๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และนำเสนอภาพรวมของรายวิชา 000176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneur)

          กิจกรรมภายในงาน เป็นการนำเสนอไอเดียธุรกิจ (Pitching) จากนักศึกษาในรายวิชาจำนวน 18 ทีม ซึ่งไอเดียธุรกิจที่จะนำเสนอ จะอยู่ภายใต้ธีมทั้งหมด 4 ธีม ได้แก่ Agriculture Technology, Health Technology, Education Technology และ Smart City โดยมีคณะกรรมการที่จะเป็นผู้ตัดสินมีทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ คุณเฉลิมวงศ์ วงศ์จำปา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup ธนาคารออมสิน, ผศ.ดร.ดารณี หอมดี อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง Business Development & Co-Founder AIRPORTELs

          ซึ่งผลงานแข่งขัน กิจกรรม Startup StartNow#3 มีทีมที่ได้รับรางวัล จำนวน 5 ทีม ดังนี้

1.       รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม ปลูกไรดี รับทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท

2.       รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม MeMirror รับทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท

3.       รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 : ทีม Smart Crab Condos รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

4.       รางวัลชมเชย : ทีม Farm Smart Box รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

5.       รางวัลชมเชย : ทีม Bonne Sante รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

           ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้ และถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆ ข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงธุรกิจ สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของ Innovation Hub KKU และสามารถขอใช้บริการพื้นที่ ใช้ห้องประชุม หรือ Studio ถ่ายภาพ สามารถจองได้ที่ระบบบนเว็บไซต์ www.innohubkku.com

Powered by MakeWebEasy.com