“คนรุ่นใหม่” เค้าเลือกงานจากอะไร และพฤติกรรมการทำงานเป็นอย่างไร

Last updated: 2019-10-09  | 

“คนรุ่นใหม่”   เค้าเลือกงานจากอะไร และพฤติกรรมการทำงานเป็นอย่างไร

"20% ของตลาดแรงงานในปี 2563" จะมี Gen Z (อายุระหว่าง 16-23 ) สำเร็จการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน

จากผลสำรวจของ Dell Technologies ระบุว่า 97% ของ Gen Z ในประเทศไทย อยากร่วมงานกับบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และอยากมีปฏิสัมพันธ์กับคนในการทำงานมากกว่าคนรุ่นก่อน  โดยมีจำนวน 58% ที่ต้องการเดินทำงานนอกบ้านมากกว่าทำงานที่บ้าน และมีจำนวนถึง 70% ที่ชอบทำงานเป็นทีม แต่มีเพียง 32% เท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับงานที่มีคุณค่าทางจิตใจและตอบสนองความต้องการชีวิตมากกว่ารายได้ นั่นหมายถึง รายได้ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเลือกงาน

เห็นข้อมูลแบบนี้แล้ว บริษัทที่ต้องการคน Gen Z มารวมงาน ต้องเตรียมพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ วัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการทำงานกับชาว Gen Z นะครับ

Powered by MakeWebEasy.com