“Gig Economy” ระบบเศรษฐกิจมาแรงของ “คนรุ่นใหม่” ในอเมริกา

Last updated: 2019-10-09  | 

“Gig Economy” ระบบเศรษฐกิจมาแรงของ “คนรุ่นใหม่” ในอเมริกา

Gig (กิ๊ก) เป็นคำแสลง หมายถึงการแสดงของนักดนตรีที่รับจ้างเล่นเป็นครั้งๆ ซึ่งภายหลังก็รวมไปถึงงานประเภทอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นครั้งคราวด้วย


ในปัจจุบันที่กระแสคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะชาวมิลเลนเนียล หันมานิยมทำงานอิสระ และรับงานในช่วงเวลาสั้นๆ มากขึ้น เนื่องจากสามารถจัดสรรเวลาในการใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการเติบโตของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สร้างช่องทางการหารายได้ใหม่ๆ ที่ไม่ยึดติดกับการทำงานรูปแบบเดิม


ลักษณะการทำงานรูปแบบนี้จึงถูกเรียกว่า “Gig Economy” ซึ่งหมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยงานเป็นครั้งคราว เช่น Part  Time / Freelance หรืองานที่รับมาจากคนอื่นเป็น Outsource ไปจนถึงคนที่รับจ้างผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น คนขับ Uber เป็นต้น ซึ่งงานเหล่านี้จะได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนงานที่ทำ นับว่าเป็นงานที่ได้ใช้ชีวิตตามสไตล์คนรุ่นใหม่ชาวมิลเลนเนียมก็คงจะไม่ผิดทีเดียว


ปัจจัยหลักที่ทำให้ Gig Economy เติบโตอย่างรวดเร็ว มาจาก...

1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจใน platform แบบเดิมมาเป็นการทำธุรกิจแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น

2. พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในอเมริกาโดยเฉพาะกลุ่มชาวมิลเลนเนียล เน้นการใช้ชีวิตในลักษณะแสวงหาประสบการณ์ชีวิตและให้ความสนใจการทำธุรกิจรับจ้างที่ตนเองมีอิสระ สามารถกำหนดเวลาทำงาน สถานที่ทำงานและวิธีการทำงานของตนเองได้มากยิ่งขึ้น


นอกจากนั้น สถาบันวิจัย Brookings เผยว่าการจ้างงานใน Gig Economy กำลังเติบโตรวดเร็วยิ่งกว่าในตลาดงานประจำเสียอีก และสถาบัน McKinsey Global ก็เผยว่าตัวเลขประชากร gig worker ในสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ประมาณ 54-68 ล้านคน หรือคิดเป็นราวๆ 40% ของจำนวนแรงงานทั้งประเทศ และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น นับเป็นตัวเลขที่สูงจนน่าตกใจ

ตัวอย่างธุรกิจที่เป็นระบบ Gig Economy ในประเทศไทย ซึ่งแม้กระแสจะแรงไม่เท่าเมืองนอก แต่ก็ถือว่าเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากการเปิดตัวเว็บไซต์หางานสำหรับชาวฟรีแลนซ์โดยเฉพาะ อย่าง Fastwork แหล่งรวมฟรีแลนซ์ มากประสบการณ์ หลากหลายสายงาน และยังเป็นแหล่งรวมฟรีแลนซ์ใหญ่ที่สุดในไทย ทั้งจำนวนผู้ใช้ และจำนวนงานที่ถูกจ้างผ่านหน้าเว็บและแอพพลิเคชั่น


ซึ่งการทำงานของ Fastwork ได้คัดแยกงานออกเป็นหมวดหมู่ 6 หมวดหมู่หลัก เพื่อให้สะดวกแก่ทั้งผู้ว่าจ้างในการหางาน และแก่ฟรีแลนซ์ที่ต้องการขายงาน ประกอบด้วย

ออกแบบและกราฟิกดีไซน์
เขียนบทความ แปลภาษา พิมพ์รายงาน
เว็บไซต์และเขียนโปรแกรม / Web & Programming
ถ่ายภาพและวีดีโอ
การตลาดและโฆษณา
ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ เช่น ปรึกษาทางด้านการสร้างธุรกิจ&Startup ปรึกษาด้านกฏหมาย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ระบบการทำงานลักษณะนี้ก็ยังมีข้อเสียอยู่เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการขาดวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมแบบองค์กร การทำงานเป็นทีม จนอาจทำให้รู้สึกไร้ทิศทาง ส่งผลให้ไม่สามารถสร้างคุณค่าในระยะยาวและทำผลงานที่โดดเด่นให้กับบริษัทได้ รวมถึงขาดการกำกับดูแลเรื่องสวัสดิการ ทั้งการไม่มีวันลา ประกันสุขภาพ และแผนการออมเงินสำหรับเกษียณอายุอีกด้วย


ที่มา :
1. https://www.g-able.com/thinking/future-of-work/gig-economy-everyone-want-to-be-gig/

2. https://www.scbeic.com/th/detail/product/4070

3. https://www.you2morrow.com/inspire/มาทำความรู้จักกับ-gig-economyอาช/

4. https://getlinks.co/blog/gigeconomy/

5. https://www.thaitradeusa.com/home/?p=23009

Powered by MakeWebEasy.com