รับนักศึกษาฝึกงาน 2562

Last updated: 2019-10-09  | 

รับนักศึกษาฝึกงาน 2562

Innovation Hub KKU

เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562

เริ่มฝึกงาน 1 มิ.ย. - 19 ก.ค. 62


 คุณสมบัติ

  1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น
  2. มีไอเดียธุรกิจ Startup เป็นของตัวเอง
  3. ทำงานแบบทีม ร่วมกับผู้อื่นได้

 เงื่อนไข

  1. เข้างาน จ.-ศ. เวลา 10.00-17.00 น. (ตารางงานสามารถยืดหยุ่นได้)
  2. Hub ติดตามความก้าวหน้าของงานอย่างใกล้ชิด

 สิทธินักศึกษาที่จะได้รับ

  1. ธุรกิจ Startup ที่เกิดขึ้นจากการฝึกงานเป็นสิทธิของนักศึกษาเอง 100%
  2. ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน
  3. หนังสือรับรองการฝึกงาน (ถ้าต้องการ)
  4. ที่ปรึกษาหรือองค์ความรู้อื่นๆ ท่จำเป็นต่อธุรกิจตัวเอง

สมัครได้วันนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 62

วิธีการสมัคร : เตรียมข้อเสนอโครงการ หรือ Pitch Deck หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเข้ามาสมัครได้ที่ Innovation Hub KKU ชั้น 3 Complex ในวัน จ.-ศ. เวลา 10.00-18.00 น. 

Powered by MakeWebEasy.com