รายวิชา Innovative Entrepreneurs

Last updated: 2019-10-09  | 

รายวิชา Innovative Entrepreneurs

สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับ ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข. และ Innovation Hub KKU

เปิดวิชาเลือกเสรี ใหม่ล่าสุด Innovative Entrepreneurs “ผู้ประกอบการนวัตกรรม” (GE363 879)
เป็นการเรียนรูปแบบใหม่ เน้นทำจริง ไม่เน้นบรรยาย (Flipped Classroom) จำนวน 3 หน่วยกิต เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างธุรกิจนวัตกรรม การค้นหาความต้องการของลูกค้า การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการนำเสนออย่างมืออาชีพ

สิทธิประโยชน์ : 

  • ได้เข้าพบที่ปรึกษาเฉพาะทางเพื่อปรับปรุงสินค้าหรือธุรกิจ ก่อนเข้าสู่ตลาดจริง
  • ได้รับโอกาสในการผลิตต้นแบบ
  • โอกาสในการศึกษาดูงานนวัตกรรมชั้นนำที่ต่างประเทศ
  • โอกาสในการนำเสนอผลงานต่อนักลงทุนจริง
  • เมื่อจบรายวิชา นักศึกษาจะได้รับโอกาสในการสนับสนุน เพื่อต่อยอดสู่การเป็นธุรกิจจริงต่อไป


วิชานี้เหมาะสำหรับ : นักศึกษาที่มี “ไอเดีย” ธุรกิจทางด้าน “นวัตกรรม” และต้องการต่อยอด/พัฒนาเพื่อให้เกิดเป็นธุรกิจจริง


คุณสมบัติ : นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทุกสาขา


วัน/เวลา : วันเสาร์ 09.00 น. - 12.00 น. หรือ ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านคอร์สออนไล์ ด้วยตนเอง (ภายในระยะเวลา 7 วัน) หรือ เข้ามาเรียนที่  Innovation Hub KKU จำนวน 5 สัปดาห์ โดยเปิดอาทิตย์ละ 3 วัน จ./พ./ศ. รอบเช้า 10.00 น. และรอบบ่าย 16.00 น. 


เงื่อนไขการเรียน : ผู้เรียนจะต้องเข้าพบที่ปรึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง


สถานที่เรียน : Innovation Hub KKU ชั้น 3 Complex

ลงทะเบียน : ผ่านเว็บไซต์ 5-9 ก.ค. 62 ดูผล/เปลี่ยนแปลง/ยืนยันวิชาผ่านเว็บไซต์ 12-18 ก.ค. 62

เริ่มเรียน : ปฐมนิเทศรายวิชา ในวันที่ 27 ก.ค. นี้ เวลา 09.00 เป็นต้นไป


Powered by MakeWebEasy.com