Circular Economy แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน แรงกระตุ้นผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อความยั่งยืนของโลกมนุษย์

Last updated: 2019-10-09  | 

Circular Economy แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน แรงกระตุ้นผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อความยั่งยืนของโลกมนุษย์

ปัจจุบันวิกฤตการณ์ด้านทรัพ ยากรธรรมชาติและพลังงาน รวมถึงปัญหามลภาวะของสิ่งแว ดล้อม จากสินค้าอุปโภค บริโภคที่มนุษย์ผลิตขึ้นหรื อซื้อมาใช้ ที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นล้ว นจะต้องกลายเป็นขยะ สร้างภาระให้ทุกฝ่ายที่เกี่ ยวข้อง ทำให้แนวคิด Circular Economy ถูกกล่าวถึงอีกครั้ง ทั้งจากองค์กรระหว่างประเทศ  รัฐบาล และกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ ทำให้มีผู้ประกอบการหลายราย ได้เริ่มธุรกิจด้วยแนวคิด Reuse & Recycle ซึ่งไม่เพียงทำเงินได้แบบเป ็นกอบเป็นกำ แต่ยังได้ชื่อว่าเป็นธุรกิจ สีเขียว ที่ช่วยเหลือสังคมและช่วยโล กอีกด้วย

Circular Economy หรือ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน พูดให้เข้าใจกันอย่างง่ายๆ คือ การนำเอาขยะจากสินค้าอุปโภค  บริโภคของมนุษย์ มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสิน ค้าใหม่ (Re-Material) เป็นวงจรไม่รู้จบแทนการผลิต แบบใช้แล้วทิ้ง ตามอุตสาหกรรมรูปแบบเดิมที่ เน้นกำไรเป็นตัวตั้ง เช่นเดียวกับเรื่อง 3R อย่าง Reduce Reuse Recycle ที่เราเคยได้ยินมา แต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดกัน ว่า Circular Economy เป็นเพียงหลักการ 3R เท่านั้น

หัวใจหลักของ Circular Economy เป็นแนวคิดแบบองค์รวม เริ่มตั้งแต่การกลับไปทำควา มเข้าใจการออกแบบและการทำงา นของธรรมชาติ ซึ่งเป็นระบบการผลิตแบบหมุน เวียนที่ทรงประสิทธิภาพที่ส ุดและไม่เคยมีของเหลือใช้เก ิดขึ้นเลย เพราะมีกลไกในการนำทรัพยากร  แร่ธาตุ พลังงาน หมุนเวียนกลับมาใช้ได้อย่าง สมบูรณ์ ดังคำกล่าวที่ว่า “สสารทุกอย่างไม่มีวันสูญหา ยไปจากโลก”

คราวนี้เรามาดูกันดีกว่า ว่ามีผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้ รับแรงกระตุ้นและมีส่วนร่วม กับแนวคิด Circular Economy นั้นมีแบรนด์อะไรกันบ้าง

1. Apple แบรนด์สมาร์ทโฟนชื่อดังฝั่ง อเมริกา จะมีระบบ iPhone Upgrade Program ที่ให้ลูกค้ามาเปลี่ยนมือถื อทุกปี ซึ่งมือถือที่ใช้แล้วก็จะถู กนำไปแยกชิ้นส่วน และนำมากลับมาใช้ใหม่ได้เกื อบทั้งหมด 

2. Freitag แบรนด์กระเป๋าผ้าใบชื่อดังก ็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่โดดเด ่นเรื่องนี้มากๆ โดยสินค้าที่สร้างชื่อเสียง ของ Freitag คือ กระเป๋าสะพายข้างที่ทำจากผ้ าใบของรถบรรทุก นอกจากจะใช้วัตถุดิบที่ได้จ ากสินค้าอื่นแล้ว พวกเขายังใส่ใจในขั้นตอนอื่ นๆ อย่างการใช้น้ำฝนในการล้างผ ้ายาง เป็นต้น โดยปัจจุบันถึงแม้ไลน์สินค้ าของพวกเขาจะมีผ้าเพิ่มขึ้น มา แต่ Freitag ก็ยังรักษา DNA รักษาธรรมชาติไว้อยู่

3. Nike การเป็นแบรนด์แฟชั่นและกีฬา อันดับหนึ่ง นั่นก็หมายถึงการใช้ทรัพยาก รที่เยอะตามมา Nike จึงเริ่มการนำ Circlular Economy มาใช้ในขั้นตอนการผลิตสักพั ก โดยตอนนี้ 71% ของเสื้อผ้า และรองเท้า ทำมาจากวัสดุรีไซเคิล และดีไซน์เนอร์ระดับโลกก็เล ือกวัตถุดิบคุณภาพสูงจากเศษ วัตถุดิบเหลือใช้ในโรงงาน

4. Timberland แบรนด์รองเท้าชื่อดัง ที่มีไอเดียการใช้ยาง ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิต รองเท้าและยางรถยนต์มาใช้ โดยได้รับความร่วมมือจาก Omni United บริษัทผลิตยางรถยนต์รายใหญ่  ที่ออกแบบยางรถยนต์จากยางที ่มีคุณสมบัติรีไซเคิลได้ และเมื่อผ่านการใช้งานจนเสื ่อมสภาพ ยางรถยนต์ทั้งหมดจะถูกส่งกล ับไปยังโรงงานของ Timberland เพื่อนำมาผลิตเป็นพื้นรองเท ้า ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดวงจรช ีวิตของยางได้อย่างคุ้มค่า

5. Adidas แบรนด์รองเท้ากีฬายอดนิยม ก็ได้ร่วมมือกับ Parley for the Oceans องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่มี เป้าหมายในการฟื้นฟูสภาพของ ท้องทะเล นำพลาสติกจากชายฝั่งทะเลมาอ อกแบบเป็นรองเท้าสำหรับวิ่ง  อีกทั้งยังนำยางรถยนต์รีไซเ คิลมาเป็นส่วนประกอบของพื้น รองเท้าด้วยเช่นกัน

6. SCG แบรนด์อุตสาหกรรมฝั่งไทยของ เรา ก็มีแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ด้วยกลยุทธ์ Upgrade and Replace หรือ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อทดแทน สินค้าหรือวัตถุดิบเดิมด้วย สินค้าหรือวัตถุดิบชนิดใหม่ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ใช้ทรัพยากรน้อยลงหรือ นำไปรีไซเคิลได้มากขึ้น เช่น เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนจากเ ทคโนโลยีใหม่ของ SCG ที่นำพลาสติกรีไซเคิลมาผสมใ นส่วนประกอบเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า และผลิตภัณฑ์ปูนโครงสร้าง SCG สูตรไฮบริด (Hybrid) ที่ใช้ทดแทนปูนโครงสร้างสูต รเดิม ซึ่งช่วยลดวัตถุดิบหลักอย่า งหินปูนที่ต้องนำมาเผาลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

7. แน่นอนว่าที่กำลังเป็นข่าวม าแรงในบ้านเราอยู่ ณ ตอนนี้คือ แบรนด์รองเท้า “นันยาง” ที่ร่วมมือกับ “ทะเลจร” แบรนด์ Upcycling วัสดุจากทะเล ร่วมกันผลิต “รองเท้าแตะช้างดาว” คอลเลคชั่นพิเศษ ชื่อว่า “KHYA (ขยะ)” ทำจากขยะทะเลรีไซเคิล แต่ละคู่รองเท้า เกิดจากการเก็บขยะทะเล 5 กิโลกรัม หรือ 1 คู่ลดขยะทะเล 5 กิโลกรัมนั่นเอง โดยส่วนที่รีไซเคิลจะอยู่ด้ านบน ส่วนพื้นด้านล่างจะทำจากยาง พาราปรกติ สนนราคาอยู่ที่คู่ละ ราคา 399 บาท เปิดจองผ่านเว็บ KHYA ลาซาด้า ช้อปปี้ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย 1,400 สาขาทั่วประเทศเท่านั้น ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่า ยมอบให้หน่วยงานสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากที่เล่ามาทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายธุรก ิจที่หันมาผลิตสินค้าที่ใส่ ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม หากมนุษย์อย่างเราๆ ยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก ารบริโภคสินค้า ยังคงซื้อและใช้สินค้ากันอย ่างทิ้งๆ ขว้างๆ กันอยู่ แนวคิด Circular Economy ก็คงจะเป็นแค่แนวคิดที่บันท ึกไว้บนหิ้งเท่านั้น สิ่งที่จะเป็นแรงผลักดันให้  Circular Economy ประสบความสำเร็จในประเทศ หรือในโลก ควรเริ่มจากมนุษย์อย่างเราป รับพฤติกรรมไปเน้นการบริโภค สินค้าและบริการที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม และรัฐบาลต้องสร้างแรงจูงใจ  ปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจถึง ประโยชน์และประสิทธิภาพของร ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีต ่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งย ืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย 

#รักษ์โลก #อีโค #สิ่งแวดล้อม #เศรษฐกิจหมุนเวียน #สีเขียว #มนุษย์ #นักเรียนนักศึกษา#มหาวิทยาลัยขอนแก่น #มข #Circulareconomy#economy #recycle #environment #material#students #eco

ที่มา : 
https://www.facebook.com/ environman.th/
https://www.salika.co/ 2018/11/24/ circular-economy-business-m odel-change-the-world/
https://www.scbeic.com/th/ detail/product/3831
https:// marketeeronline.co/ archives/4371
https://www.facebook.com/ positioningmag/posts/ 10156874951635958?

Powered by MakeWebEasy.com