Data Analysis Skill ใหม่ ที่คนรุ่นใหม่ควรอยู่ในกระแส

Last updated: 2019-10-09  | 

Data Analysis Skill ใหม่ ที่คนรุ่นใหม่ควรอยู่ในกระแส

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เป็นทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการมากตั้งแต่การเกิดขึ้นของเทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ต และ โทรศัพท์มือถือ รวมไปถึง แท็ปเล็ต จึงทำให้มีความต้องการงานในสายนี้มากขึ้นเรื่อยๆ การเติบโตของแวดวงธุรกิจนี้ ผลักดันให้องค์กรตระหนักถึงข้อมูลจำนวนมากที่ถูกส่งไปมาทุกๆ วินาที องค์กรสามารถติดตามและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองหรือทำให้ได้รับผลตอบแทนทางธุรกิจมากขึ้น วิทยาการข้อมูลจะมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกในอนาคตอย่างแน่นอน วิทยาการข้อมูลประกอบไปด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด (Market Analysis) และ การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)
Data Analytics นั้นเป็น Business Intelligence อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นศาสตร์ของการใช้ข้อมูลต่าง ๆ จากที่ต่างๆ มาวิเคราะห์รวมกัน เพื่อปรับปรุงธุรกิจ หรือการตลาด ส่วน Business Analytics เป็นวิธีการที่ใช้ข้อมูลเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ เข้ามาทำการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจ
โดย 3 กลุ่มธุรกิจที่ใช้งบโฆษณา Digital มากที่สุดและให้ความสำคัญกับ Big data และ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจของ DAAT ปี 2019 คือ

1.ยานยนต์ มูลค่า 2,596 ล้านบาท สัดส่วน 13%
2.สกินแคร์ 1,900 ล้านบาท สัดส่วน 9%
3.คอมมูนิเคชั่น (เครือข่ายโทรคมและดีไวซ์)​ มูลค่า 1,584 ล้านบาท สัดส่วน 8%
และที่สำคัญกลุ่มธุรกิจเหล่านี้มีทีมวิเคราะห์ข้อมูลเป็นของตนเองอีกด้วย และในอีก 2 ปีข้างหน้ากลุ่มธุรกิจเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญเรื่อง Data Management Platform (DMP) ถึง 83% และการใช้งาน E-Commence และ CRM จะขยับขึ้นมาเป็น 90% อีกด้วย นั่นหมายความว่าทิศทางของกลุ่มทำงานเหล่านี้จะมุ่งไปในทางการทำ Marketing Online และ E-Commence มากขึ้นและทีม Digital Marketing จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน

ประเภทสื่อดิจิทัล ครองสัดส่วนเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลสูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2019
1. Facebook มูลค่า 5,762 ล้านบาท สัดส่วน 29%
2. YouTube มูลค่า 4,120 ล้านบาท สัดส่วน 20%
3. Creative มูลค่า 2,108 ล้านบาท สัดส่วน 10%
4. Display มูลค่า 1,731 ล้านบาท สัดส่วน 9%
5. Search มูลค่า 1,643 ล้านบาท สัดส่วน 8%
และอีกหนึ่งปัจจัยในการเริ่มต้นทำ Data Analytics ขององค์กรในปัจจุบันคือ การสร้างวัฒนธรรมเดียวกันองค์กร เพราะถ้าองค์กรต้องการพัฒนาด้าน Data Analytics ไปในทิศทางเดียวกันจะต้องนำวัฒนธรรมเรื่องนี้เข้าไปฝังในการทำงานขององค์กร ไม่เช่นนั้นจะไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค
แต่การทำ Data Analytics ไม่จำเป็นต้องเป็น Big Data ที่ต้องใช้กับเครื่องมือเฉพาะด้านเสมอไป บ้างครั้งการทำเพียง Excel ที่รู้จักอ่านและตีความก็สามารถใช้ในธุรกิจได้เหมือนกัน
ตัวอย่างการใช้ Data Analytics
หลาย ๆ ธุรกิจในต่างประเทศนั้นใช้ Data Analytics กันมานาน อย่างเช่น
ประธานาธิบดี Obama ใช้การทำ Data Analytics ในปี 2012 เพื่อวิเคราะห์ฐานเสียงตัวเอง และการปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ของฐานเสียงกับกิจกรรมการเลือกตั้ง การหาเสียงของ Obama และปรับกลยุทธ์การหาเสียงได้อย่าง Realtime และสร้าง Campaign ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับฐานเสียงแต่ละคนได้
Uber ใช้ Data analytics ช่วยในการตัดสินใจ แบบอัตโนมัติเพื่อการปรับราคาค่าโดยสาร หากมีความต้องการสูง ค่าโดยสารก็จะสูงตามไปด้วย เช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์จับตัวประกันกลาง กรุงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียเมื่อปลายปี 2014 อัตราค่าโดยสารของ Uber ในย่านดังกล่าว พุ่งสูงขึ้น 4 เท่า เมื่อเทียบกับอัตราปกติเพราะ ทุกคนอยากจะเดินทางกลับบ้านโดยเร็ว

Amazon ใช้แนะนำสินค้าอย่างอัตโนมัติ (Recommendation Engine) ที่อาศัยสถิติของการเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าของผู้ใช้งาน เพื่อแนะนำสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย เป็นนวัตกรรมแรกที่อาศัย Big Data เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ด้วยเทคนิคของ Analytics ดังกล่าว อาศัยเพียงข้อมูลสถิติของลูกค้า เช่น เขาได้เข้าชมและเลือกซื้อสินค้าอะไรบ้าง หรือได้เข้าเว็บไซต์อะไรบ้าง สามารถคำนวนเป็น Demographic ของลูกค้าอย่างแม่นยำ เช่น เพศ อาชีพ อายุ ที่อยู่ จวบจนกระทั่งสามารถแนะนำสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้าได้

น้อง Inno ขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.thai-iod.com/…/______________(FAQ)%20_________%2…
http://scta.or.th/th/technology_detail.php?id=106
https://marketeeronline.co/archives/39522
https://brandinside.asia/how-to-start-use-data-analytics/
http://www.tpa.or.th/…/…/mag_content/135/ContentFile2631.pdf
https://www.theinfofactory.com/…/data-analysis-%E0%B8%84%E…/
https://www.thebangkokinsight.com/13807/
http://bigdataexperience.org/big-data-%e0%b9%80%e0%b8%9a%e…/
https://www.marketingoops.com/news/biz-news/data-analytics/
https://www.facebook.com/positioningmag/

Powered by MakeWebEasy.com