นักบินฝึกหัด
(บุคคลทั่วไปที่เลือกเรียนบาง Module)
image

นักบินฝึกหัด :

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่อยากพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  “Startup” หรือ
นักสร้างนวัตกรรม “Innovator” โดยสามารถเลือกเข้าเรียนเฉพาะ Module ที่สนใจได้ โดยลงทะเบียนล่วงหน้า (แบบไม่มีค่าใช้จ่าย) และได้โอกาสเข้าร่วม Virtual Workshop  เสมือนเป็นนักบินฝึกหัดที่มาฝึกบินเพื่อเก็บทักษะที่ต้องการ โดยไม่ได้คิดเกรดของหลักสูตร

คุณสมบัติ :

    1. บุคคลทั่วไป
    2. ไม่จำกัด อายุ และวุฒิการศึกษา
    3. อยากเรียนรู้บางทักษะในการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม หรือ Startup
 

วิธีการเรียน :
    1. ลงทะเบียนเรียนใน Google form ที่ Hub กำหนด
    2. เลือกเรียนรู้สื่อออนไลน์ของ Hub ที่กำหนด

    3. สามารถเลือกเข้าร่วม Virtual Workshop ที่สนใจโดยลงทะเบียนล่วงหน้า

หมายเหตุ 

  • นักบินฝึกหัดจะไม่มีพี่เลี้ยงประจำ
  • นักบินฝึกหัดจะไม่ได้เข้าพบที่ปรึกษาเฉพาะทาง
  • นักบินฝึกหัดจะไม่ได้รับทุนสนับสนุนการทำต้นแบบธุรกิจ
แผนที่ขุมทรัพย์
(ตารางกิจกรรม)
 
กำหนดการฝึกนักบิน
วันที่หัวข้อ

  วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 

  เวลา 13.00 - 16.00น. 

  - Open class 

  - Virtual Workshop หัวข้อ Design Thinking by Innovation Hub Team

  วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 

  เวลา 13.00 - 16.00น. 

  Virtual Workshop หัวข้อ Customer Segment

  by คุณชื่นชีวัน วงษ์เสรี และ คุณธกานต์ อานันโทไทย

  วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 

  เวลา 13.00 - 16.00น. 

  Virtual Workshop หัวข้อ Customer Journey

  by คุณเด่นพิพัฒน์ ใจตรง 

  วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 

  เวลา 13.00 - 16.00น.

  Virtual Workshop หัวข้อ Lean Canvas

  by คุณทรงพล บัวสถิตย์ และทีม

  วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 

  เวลา 13.00 - 16.00น. 

  Online Presentation (Midterm)

  หัวข้อ Problem & Solution Fit

  วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 

  เวลา 13.00 - 16.00น.

  Virtual Workshop หัวข้อ Finance

  by ผศ.ปริชาต บุตรวงค์

  วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 

  เวลา 13.00 - 16.00น.

  Onsite Workshop หัวข้อ How to pitch

  by คุณอานัส วัธนวาธิน 

  วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 

  เวลา 13.00 - 16.00น.

  Pitching Day (Final)

  ค้นหาสุดยอดไอเดียธุรกิจนวัตกรรม (Solution & Market Fit)

Powered by MakeWebEasy.com