นักเรียนการบิน
(นักศึกษา ม.ขอนแก่น)
image

นักเรียนการบิน :

เหมาะสำหรับนักศึกษาที่อยากเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ “Startup” หรือนักสร้างนวัตกรรม “Innovator” และเป็นคนชอบทำงานกับเพื่อนต่างสาขา โดยหลักสูตรจะฝึกทักษะการค้นหาปัญหาของคน “ Pain point ” และวิธีการแก้ปัญหา “ Solution ” จนได้เป็นต้นแบบ “ Prototype ”  ธุรกิจ

คุณสมบัติ :

    1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา 
    2. อยากเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม หรือ Startup
    3. มีไอเดียธุรกิจนวัตกรรมเป็นของตนเอง
    4. ไม่จำเป็นต้องมีทีมมาก่อน
    5. ไม่จำเป็นต้องพื้นฐานมาก่อน

วิธีการเรียน :

    1. ลงทะเบียนตามระบบของสำนักทะเบียนของมหาวิทยาลัย รหัสวิชา GE 363 879  
    2. ได้รวมทีมภายในหลักสูตรที่มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 4 คน และมีมากกว่า 2 สาขาในแต่ละทีม
    3. เรียนรู้สื่อออนไลน์ของ Hub ที่กำหนดล่วงหน้า
    4. ทำ Assignments ส่งพี่เลี้ยงตามวันและเวลาที่กำหนด 
       (เป็น assignments ที่ต่อเนื่อง และสะสมไว้ใช้ใน Project สุดท้าย)
    5. เข้าพบที่ปรึกษาตามตารางนัดหมายอย่างน้อย 2 ครั้ง ตลอดหลักสูตร
    6. ทุกกลุ่มจะมีพี่เลี้ยงคอยอำนวยความสะดวกในการทำงาน


 
แผนที่ขุมทรัพย์
(ตารางกิจกรรม)

 
กำหนดการฝึกนักบิน
วันที่หัวข้อ

  วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 

  เวลา 13.00 - 16.00น. 

  - Open class 

  - Virtual Workshop หัวข้อ Design Thinking by Innovation Hub Team

  วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 

  เวลา 13.00 - 16.00น. 

  Virtual Workshop หัวข้อ Customer Segment

  by คุณชื่นชีวัน วงษ์เสรี และ คุณธกานต์ อานันโทไทย

  วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 

  เวลา 13.00 - 16.00น. 

  Virtual Workshop หัวข้อ Customer Journey

  by คุณเด่นพิพัฒน์ ใจตรง 

  วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 

  เวลา 13.00 - 16.00น.

  Virtual Workshop หัวข้อ Lean Canvas

  by คุณทรงพล บัวสถิตย์ และทีม

  วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 

  เวลา 13.00 - 16.00น. 

  Online Presentation (Midterm)

  หัวข้อ Problem & Solution Fit

  วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 

  เวลา 13.00 - 16.00น.

  Virtual Workshop หัวข้อ Finance

  by ผศ.ปริชาต บุตรวงค์

  วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 

  เวลา 13.00 - 16.00น.

  Onsite Workshop หัวข้อ How to pitch

  by คุณอานัส วัธนวาธิน 

  วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 

  เวลา 13.00 - 16.00น.

  Pitching Day (Final)

  ค้นหาสุดยอดไอเดียธุรกิจนวัตกรรม (Solution & Market Fit)

ค่าการวัดทักษะ


 
Powered by MakeWebEasy.com