วิชาผู้ประกอบการนวัตกรรม
Innovative Entrepreneurs หรือ ผู้ประกอบการนวัตกรรม (GE 363 879) เป็นกระบวนการสร้างต้นแบบธุรกิจนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการสร้างธุรกิจนวัตกรรม หรือ Startup การสร้างทีมนวัตกรรม (Team) การเข้าใจกลุ่มลูกค้า (Customer Insight) การสร้างต้นแบบสินค้านวัตกรรม (Prototype) การสร้างทักษะการนำเสนอต่อนักลงทุน (Pitching) และ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (IP)
 
รูปแบบเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) โดยแบ่งการเรียนรู้ ออกเป็น 6 Modules คือ 1) Design Thinking 2) Customer Segment 3) Customer Journey 4) Lean Canvas 5) Finance 6) How to Pitch และเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างออนไลน์ และ Virtual Workshop โดยมี Coach ที่เชียวชาญในแต่ละด้านจากภาคธุรกิจจริง และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการให้คำแนะนำผู้เรียน พร้อมกับมีการสนับสนุนการทำต้นแบบธุรกิจ (Prototype) และวัดผลการเรียนรู้จาก Project ธุรกิจนวัตกรรม หรือ Startup ที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง
วิชานี้เหมาะกับใคร

นักเรียนการบิน :

เหมาะสำหรับนักศึกษาที่อยากเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ “Startup” หรือนักสร้างนวัตกรรม “Innovator” และเป็นคนชอบทำงานกับเพื่อนต่างสาขา โดยหลักสูตรจะฝึกทักษะการค้นหาปัญหาของคน “ Pain point ” และวิธีการแก้ปัญหา “ Solution ” จนได้เป็นต้นแบบ “ Prototype ”  ธุรกิจ

คุณสมบัติ :

    1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
    2. อยากเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม หรือ Startup 
    3. มีไอเดียธุรกิจนวัตกรรมเป็นของตนเอง 
    4. ไม่จำเป็นต้องมีทีมมาก่อน
    5. ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็มาก่อน

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

นักบินฝึกหัด :

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่อยากพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  “Startup” หรือ นักสร้างนวัตกรรม “Innovator” โดยสามารถเลือกเข้าเรียนเฉพาะ Module ที่สนใจได้ โดยลงทะเบียนล่วงหน้า (แบบไม่มีค่าใช้จ่าย) และได้โอกาสเข้าร่วม Virtual Workshop  เสมือนเป็นนักบินฝึกหัดที่มาฝึกบินเพื่อเก็บทักษะที่ต้องการ โดยไม่ได้คิดเกรดของหลักสูตร

คุณสมบัติ :

    1. บุคคลทั่วไป
    2. ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา
    3. อยากเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม หรือ Startup
    4. มีไอเดียธุรกิจนวัตกรรมเป็นของตนเอง 
    5. ไม่จำเป็นต้องมีทีมมาก่อน
    6. ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็มาก่อน

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

นักบินอวกาศ :

เหมาะสำหรับนักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป ที่อยากเป็น "ผู้ประกอบการนวัตกรรม" โดยผู้เรียน "จำเป็นต้องเรียนให้ครบทุก Module" และเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% นักบินอวกาศ จะถูกฝึกฝนอย่างเข้มงวด โดยทีมที่ปรึกษา (Startup ระดับประเทศ) ที่ผ่านการบินมาอย่างชำนาญ และเมื่อจบหลักสูตรจะมีใบประกาศให้  

คุณสมบัติ :

  1. นักศึกษา (ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) /บุคคลทั่วไป
  2. ไม่จำกัด อายุ และวุฒิการศึกษา
  3. มีความต้องการเป็นผู้ประกอบการ “ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Startup)” 
  4. ต้องมีไอเดียธุรกิจนวัตกรรมเป็นของตนเอง 
  5. จำเป็นต้องมีทีมมาก่อน (1-2 คน)
  6. ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็มาก่อน

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ลงทะเบียนเรียน
ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Powered by MakeWebEasy.com